.

JRMora humor gráfico diario

30/3/12

NOTA DE PREMSA STERNA I VEÏNS AFECTATS RESPECTE PARC EÒLIC

Després de molts dies de reunions i estudis sobre el tema de la possible instal•lació d’aerogeneradors al Puig d’en Ponç (Sta. Cristina d’Aro), el grup de natura Sterna i els veïns afectats hem arribat unànimement a la conclusió que ens oposarem frontalment al projecte fins les últimes conseqüències. Aquesta oposició, degut a l’ àmbit d’actuació del Grup Sterna que comprèn tota la Vall del Ridaura, també és extensible a la instal•lació prevista al terme municipal de Llagostera (a l’entorn del Castell de Montagut).

Tenim a punt un bon plec d’al•legacions avalat per experts que presentarem al departament de Medi Ambient de la Generalitat la setmana vinent. Aquestes al•legacions estan ben fonamentades i articulades en 3 vessants principals:

1) Al•legacions des del punt de vista ecologista sobre l’afectació del medi, la fauna i la flora protegides que es troben a l’entorn, que recordem que forma part de la xarxa natura 2000 i és espai EIN

2) Al•legacions de caire purament jurídic on considerem la possible vulneració de normes tan a nivell local, com regional i autonòmic, com també directives europees.

3) Al•legacions sobre les inquietuds dels veïns afectats i els perjudicis que ens pot suposar aquesta instal•lació, que es trobaria a menys de 500 metres dels principals nuclis habitats de la zona (Romanyà de la Selva, Roca de Malvet i Mas Nou).

Existeix una gran preocupació i alarma social pels efectes devastadors que pot provocar tot aquest projecte sobre diversos punts com són:

1) LA SALUT: està científicament comprovat que els infrasons i infrarrojos que emeten els aerogeneradors afecten greument les persones i animals que viuen prop d’aquestes instal•lacions, causant principalment transtorns nerviosos, de la son, de comportament, del sistema immunològic, estrés, angoixa, marejos, depressió, cansament extrem, malsdecap… i que les resines sintètiques que s’utilitzen per al manteniment i reparació dels aerogeneradors poden contenir substàncies volàtils altament cancerígenes.

2) EL MEDI: els grans moviments de terres, obertura de nous vials emmig de bosc

per a facilitar el trànsit de maquinària pesada, desforestament de grans àrees, treballs d’instal•lació d’una línia d’alta tensió fins a Mas Nou i altres construccions necessàries per al funcionament del parc provocaran un gran impacte a l’entorn, que afectarà tots els éssers vius que s’hi trobin, sense oblidar els impactes també negatius que repercutiran en l’economia de la zona (tals com disminució del valor de les cases i sòl, desinterés dels turistes de medi natural i del golf de Mas Nou, etc.). Els veïns, que vénen suportant des de fa temps les restriccions que comporta estar en una zona EIN sobre les seves propietats, i que les accepten perquè s’esforcen per mantenir l’interés paisagístic del lloc, no poden entendre que ara es pugui permetre una instal•lació industrial com aquesta.

3) LA SEGURETAT: existeixen nombrosos estudis fents sobre l’atracció que causen els aerogeneradors sobre els llamps. Un incendi en un aerogenerador és gairebé impossible d’extingir donat la seva gran alçada, i un cop declarat només es pot esperar que acabi cremant tot l’oli i combustible que porten aquestes màquines, que en ocasions poden superar els 400 litres. Aquí cal sumar els perills que comporten les línies d’alt voltatge en general. Sense anar més lluny, dimarts passat van cremar vint hectàrees a Galícia, i existeixen multitud d’exemples. Pensem què podria passar en un bosc espès com les Gavarres.
A part d’això, considerem l’elevadíssim risc que pot comportar el possible desprendiment de les pales dels aerogeneradors, que poden pesar fins a 6 tones, i la projecció de petits trossos de materials si s’incendien i exploten, que poden arribar a projectar-se fins a 200 kms/h i arribar a una distància de quilòmetres. Què passaria en aquesta instal•lació en concret projectada tan a prop de nuclis habitats i carreteres?
Per tots aquests motius i molts altres, aquestes al•legacions demanen de forma clara que la Generalitat es pronuncïi directament en contra de la instal•lació, fins i tot sense haver de passar pel tràmit de fer l’estudi ambiental preceptiu. Els interessats considerem que si es fa aquest estudi amb el rigor que cal, s’arribarà necessàriament a la conclusió que el projecte no és viable en aquesta zona degut a molts factors, i principalment per temes de seguretat i gran afectació a una fauna i flora que estan protegides per llei.
Els veïns i el grup naturalista també volem deixar palès que la nostra oposició frontal és en contra d’aquest projecte i en aquestes condicions. Aquí no s’està discutint sobre la conveniència o no de l’energia eòlica, sinó sobre l’afectació concreta en aquesta zona.
També volem mostrar el nostre suport i oferir la nostra ajuda a les persones i territoris afectats per tota aquesta sèrie de mini parcs eòlics projectats aprop de les nostres contrades, posant a la seva disposició els nostres coneixements i argumentaris.

1 comentario:

Jaume dijo...

No us desanimeu companys, la conciencia ecológica a casa nostra, va 40 anys atrassada. Per aixó només hi ha merder quant surten temes polítics i xorrades d'aquestes. Sovint cal caminar per el pedregar, per intentar conservar aquest pobret planeta.
Gràcies a tots els que us sentiu una mica o molt compromessos amb el nostre patrimoni natural.
Si tombem aquests projecte absurt, nomès ens ho agrairan aquells que no poden fer-ho ( ocells, rat penats, plantes....). I jo n'estaré molt orgullos de haver-ho intentat.